21/8/2016

Không thể ở bên nhau,

thì không thể ở bên nhau thôi.

Kỳ thực, cuộc đời cũng không dài đến thế.


CHẤP NHẬN
Đừng trách,đừng buồn,đừng thở than
Đừng hờn ,đừng giận,đừng ngỡ ngàng
Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái
Oán hận làm chi chuyện bẽ bàng.
Sự đời sóng gió chuyện thường thôi
Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi
Chấp chứa trong lòng chi để khổ
Xả đi quá khứ việc xa xôi.
Kém phước ,hết duyên vậy đó mà
Tạo thêm duyên phước đừng lo xa
Đâu ai rảnh rỗi ban và giáng
Nghiệp quả chính mình nên nhận ra.
Đủ duyên ,đủ phước,đủ tài tình
Đủ đức, đủ từ ,đủ trí minh
Tự tại thản nhiên chấp nhận hết
Khổ đau, Hạnh Phúc tự nơi mình…